Alarm til næringsvirksomhet

alarm til næringsvirksomhetVi tilbyr prosjektering, montering , vedlikehold og serviceavtaler på de fleste typer innbruddsalarmer til næring.

Prosessen gjøres i samarbeid med eier og brukere, og nøye planlegging og dokumentering gjøres løpende.  Ved tett oppfølging, unngår vi forsinkelser rundt montering og igangsettelse, samt reduserer problemer med falske alarmer grunnet manglende informasjon om forholdene.

Vi foretar en risikovurdering, avgjør sikkerhetsgrad, og finner riktig utstyr etter behov og ønske fra eier,samt plassering av utstyr. Kabelføringer og forholdene ellers i bygget vurderes mot eksisterende kabelføringer og broer.

På grunnlag av dokumentasjonen, vil vi produsere  et tilbud, som inneholder alle forhold. rundt alarmanlegget inkl. montering og serviceavtaler.

Når tilbudet er godtatt, og eventuelle endringer tatt inn i dokumentasjonen,planlegges alle trinn rundt montering.

Systemet testes, og alle følere og øvrige systemkomponenter blir prøvet, hvorpå alarmanlegget igangsettes.

For best utnyttelse, og reduksjon av feilalarmer, ønsker vi at alle brukere gjennomgår en grundig innføring i daglig bruk , og hvordan de skal behandle hendelser som avviker fra det normale.    Som for eksempel utløst alarm og hvordan tilbakestille anlegget, samt hvordan de kan kontakte alarmmottaket dersom det skulle bli nødvendig.

De fleste utløste alarmer er feilalarmer, som fører til tapt tid, midlertidig stenging av lokaler,og kan koste mye på grunn av unødvendige utrykninger fra vektere.

Etter opplæring av alle brukere, har man en periode som vi kaller for prøveperiode, før eier endelig overtar alarmanlegget. Da blir anlegget registrert, avtale om årlig vedlikehold eller serviceavtale gjøres. Det gjøres også avtale med et alarmmottak, som overvåker anlegget, og kan gjøre korreksjoner via alarmoverføringssystemet. Det gjøres også avtale om utrykning og vektertjenester ved utløst alarm.

Brannvern

Norsk Service og sikkerhet jobber også med brannvern. Foruten brannalarm systemer, tilbyr vi tjenester som brannleder, med kontroll og dokumentasjon av branntekniske forhold samt registrering og utbedring av avvik.

Se vår avdeling brannvernkompaniet bedrift her.

For ytterligere informasjon om alarm til næringsvirksomhet, kontakt oss på 94286890 eller bruk kontaktskjema.