Boligalarm.

boligalarm

Vi selger og monterer boligalarmer, brannalarmer og vann alarmer med eller uten kameraovervåking, med eller uten kopling mot alarmsentral. Brannalarm og vannalarm kan enkelt integreres i et moderne innbruddsalarmsystem.

Noen velger  at alarmen kontakter dem selv, nabo eller familie, da det er rimeligere enn å være knyttet til alarmsentral. En alarmsentral vil kunne overvåke boligalarmen, og sende personell til stedet om alarmen går.
Det er viktig å vite at personell fra alarmsentral eller vektere, ikke er politi.
De kan sikre boligen etter et innbrudd, tilkalle politi, glassmester eller låsesmed, men skal ikke pågripe tyver.
Overføring av alarmsignal til mottaker, kan skje via mobilnettet, trådløs internettforbindelse, eller begge deler.

Moderne boligalarm med kameraovervåking, gir deg mulighet til å sjekke om det er uønsket aktivitet i boligen din, slik at du kan avgjøre om det er innbrudd, brann, eller bare falsk alarm. Bilder og film fra overvåkingskamera, kan også være viktige bevis overfor forsikringsselskap og for identifisering av innbruddstyver.

Brannalarm.

Brannalarm kan enkelt integreres i innbruddsalarmen slik at også krav til brannvarsling oppfylles.

Det skal i dag være minst en brannvarsler eller røykvarsler pr. etasje. De skal blant annet være seriekoplet og drives av nettspenning.

Vannalarm

Med å klargjøre alarmsystemet for varsling om vannlekkasje, kan man ved å få montert følere under kjøkkenbenk og andre utsatte steder, få beskjed fra alarmen om vannlekkasje.    Det er også mulig å kople dette til en stengeventil, som automatisk stenger for vannet, slik at lekkasjen stoppes.

Vi gjør en sikkerhetsvurdering, ser hva som trenges, og sammen med deg finner vi beste løsning for din bolig.

Vi gir grundig opplæring og oppfølging etter montering, og kan om ønskelig, tilby serviceavtale med årlig kontroll av hele alarmanlegget.

Vi gir også råd og tips om hvordan du bedre kan sikre dører og vinduer med hensyn til låser og beslag. Det er en viktig del av sikring av bolig.

Ta kontakt for ytterligere informasjon.