Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), samarbeider nå med helsedirektoratet om brannsikkerhet for eldre.

Brannsikkerhet er svært viktig for de eldre.De er mindre bevegelige, og kan ofte ha problemer med evakuering ved brann eller branntilløp.   10 % av befolkningen er 70 år eller eldre, og antallet er økende.

DSB og helsedirektoratet har sammen laget en ny veileder.

Denne skal bistå kommuner i å etablere et enda bedre samarbeid mellom kommunale tjenester, for bedre brannsikkerheten for risikogruppene i kommunen.

Det Norske sikkerhetsmarkedet, security world market.com har mer i sin artikkel. Klikk på logoen deres( eller her) for å lese artikkelen.