Sikkerhet, brannvarslere, slukkere og rømningsveier

Sikkerhet, brannvarslere, slukkere og rømningsveierNorsk Service og Sikkerhet tilbyr kontroll av brannsikkerheten også i private boliger.

Kontrollene gjøres på dag og/eller kveldstid. Våre kontrollører er voksne, trygge personer, med opplæring i brannsikkerhet og kundeservice.  Alle sjekkpunkter bli kontrollert i henhold til våre prosedyrer.

Forebygge.

Vår største oppgave er å forebygge skader på personer, bolig og innbo.

Vi kontrollerer at påbudt utstyr er tilstede og riktig montert i hver etasje.
At røykvarslere fungerer, er av anbefalt type, samt at brannslukkere tilfredsstiller dagens krav (NS3910).
Vi sjekker også at rømningsvei er åpen, og gir råd dersom eventuelle hindringer gjør til at omflytting av møbler og annet bør vurderes.

Videre informerer vi om bruk av brannslukkingsapparat, om rømning og hvordan man skal forholde seg dersom en brann oppstår.
Vi informerer også om el sikkerhet og enkle forholdsregler for en tryggere bruk av moderne elektriske apparater.

NS3910 sier blant annet.

I en tidlig fase av en brannutvikling vil en handslukker som er i forskriftsmessig stand, gi god mulighet for brannbekjempelse. For at handslukkere skal virke som forutsatt, må de vedlikeholdes regelmessig.

Eiers ansvar at handslukkeren blir vedlikeholdt.
Det er eieren av handslukkeren som har ansvaret for vedlikeholdet.  Det betyr at også privatpersoner må tenke på faglig kontroll og service av slukkeren i boligen sin. I standarden står det bl.a. hvor ofte vedlikeholdet skal gjennomføres.

Pulverapparat. 

Pulverapparat(handslukker) Type ABC.er godt egnet og meget effektive til å slukke de fleste typer brann. Treverk, papp, bensin, olje og elektriske artikler som f.eks. Tv apparater.  De er imidlertid forurensende i bruk, og det må påregnes en større jobb med rensing etter tømming av et pulverapparat i et rom. Likevel ofte å foretrekke på grunn av at det er så effektivt.

Skumapparat.

Skumapparat er mer skånsomt for miljøet, men da det er basert på vann, er det elektrisk ledende, og mindre egnet på elektro og elektronikk .

Røykvarsler.

I dag anbefales de å bruke optiske røykvarslere, da de raskere fanger opp ulmebrann,. Ulmebrann er vanlig, snikende,og skaper meget farlige, giftige gasser. Det skal være minimum en i hver etasje.

Ulmebrann

Aftenposten har her en beskrivende artikkel om  ulmebrann.

Ta grep om brannsikkerheten og kontakt oss for en gjennomgang av sikkerheten i ditt hjem.

Bruk oss for gjennomgang av sikkerhet, brannvarslere, slukkere og rømningsveier