Vi tilbyr kontroll av brannsikkerheten i borettslag og sameier.
Kontrollene gjøres på dag og/eller kveldstid.

borettslagVåre kontrollører er voksne, trygge personer, med opplæring i brannsikkerhet og kundeservice.
Alle sjekkpunkter bli kontrollert i henhold til våre prosedyrer.

Vi kontrollerer at påbudt utstyr er tilstede og riktig montert i hver boenhet.
At røykvarslere fungerer og at brannslukkere tilfredsstiller dagens krav (NS3910).
Vi sjekker også at rømningsvei er åpen, og informerer beboer dersom det er hensiktsmessig å flytte på møbler som blokkerer rømningsveien.

Videre informerer vi beboer om bruk av brannslukkingsapparat, om rømning og hvordan man skal forholde seg dersom en brann oppstår.
Vi informerer også om el sikkerhet og enkle forholdsregler for en tryggere bruk av moderne elektriske apparater.

I tillegg kartlegger vi om det er beboere som vil ha behov for assistanse for å rømme i tilfelle brann.

Etter kontroll, får styret en rapport, for å kunne utbedre mangler, og for dokumentasjon på at lovpålagt kontroll i flg. forskrift om brannforebygging som trådte i kraft 1 januar 2016 er utført.
Det er krav om kontroll hvert 5 år, (fellesområder hvert år). Det er mange som gjør det oftere eller hvert år.
Mange beboere i et borettslag tar ikke brannvern alvorlig, og det er ikke alltid sikkert at alt er som det skal.
Beboere flytter og nye kommer til, og noen tar med seg utstyr nå de flytter. Noen forstår ikke reglene utlevert fra borettslaget.
Hvis din leilighet eller rekkehus blir ødelagt i brann fordi naboen har slurvet, hjelper det lite at det var kontroll for fire år siden.

Dokumentasjon av brannvernarbeidet er pålagt styret, og det er styreleder som til sist har ansvaret dersom det skulle bli en sak rundt dette.

Røykvarsler.

Ved kontroller, kan bytte av batterier inngå, eventuelt bytte av defekt eller uegnet enhet .

Brannslukkingsapparat.

Dersom brannslukker er utgått på dato, anbefaler vi å erstatte med ny.

Påfylling av slukkemiddel i gamle slukkere har man sluttet med, da det ikke er lønnsomt på grunn av pris.